با عضویت در فید رویت می توانید از آخرین بروزرسانی های سایت با خبر شوید

نکته:عضویت در خبرنامه از طریق گوگل می باشد و هیچ نوع تبلیغات یا اسپم به ایمیل شما ارسال نخواهد شد و شما در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو نمایید.

ایمیل شما
×
جهت تماس با ما و یا درخواست کتاب با ایمیل و یا آیدی تلگرام زیر در ارتباط باشید
ایمیل : request@book2fun.ir
آی دی : PicaroAA@ ×
جهت خرید کتابهای موجود در سایت با ایمیل و یا آیدی تلگرام زیر در تماس باشید
ایمیل : sell@book2fun.ir
آی دی : PicaroAA@ ×


۰ دیدگاه

دانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویس

بازدید: 2,421
دسته بندی: سری کتاب های صوتی جیمز جویس , کتاب صوتی انگلیسی

|دانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویس |دانلود سری کتاب های صوتی جیمز جویس |سری کتاب های صوتی جیمز جویس

دانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویس

{{برای اولین بار در یک پک برای دانلود توسظ BOOK2FUN.IR}}}

(نویسنده کتاب ها James Joyce)

(راوی کتاب ها Various)

دانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویسدانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویس

دانلود سری کتاب های صوتی انگلیسی جیمز جویس (از سرور سایت)

 

Audiobooks

Finnegans Wake
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_01_Page-3-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_02_Page-8-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_03_Page-10-Line-24.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_04_Page-13-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_05_Page-16-Line-10.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_06_Page-18-Line-17.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_07_Page-23-Line-16.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_08_Page-28-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_09_Page-30-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_10_Page-33-Line-14.mp3
Finnegans-Wake_Disc-01-of-17_11_Page-38-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_01_Page-39-Line-14.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_02_Page-43-Line-21.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_03_Page-44-Line-24.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_04_Page-48-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_05_Page-53-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_06_Page-58–Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_07_Page-63-Line-20.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_08_Page-68-Line-19.mp3
Finnegans-Wake_Disc-02-of-17_09_Page-74-Line-19.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_01_Page-75-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_02_Page-80-Line-20.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_03_Page-85-Line-20.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_04_Page-90-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_05_Page-95-Line-27.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_06_Page-100-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_07_Page-104-Line-1 (1).mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_07_Page-104-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-03-of-17_08_Page-109-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_01_Page-111-Line-26.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_02_Page-116-Line-11.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_03_Page-121-Line-2.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_04_Page-126-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_05_Page-131-Line-4.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_06_Page-136-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_07_Page-141-Line-8.mp3
Finnegans-Wake_Disc-04-of-17_08_Page-146-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_01_Page-148-Line-33.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_03_Page-158-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_04_Page-163-Line-12.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_05_Page-169-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_06_Page-174-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_07_Page-179-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-05-of-17_08_Page-184-Line-11.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_01_Page-185-Line-27.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_02_Page-190-Line-10.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_03_Page-196-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_04_Page-201-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_05_Page-206-Line-29.mp3
Finnegans-Wake_Disc-06-of-17_06_Page-211-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_01_Page-219-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_02_Page-224-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_03_Page-229-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_04_Page-234-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_05_Page-239-Line-16.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_06_Page-244-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_07_Page-249-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-07-of-17_08_Page-254-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_01_Page-260-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_02_Page-265-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_03_Page-270-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_04_Page-275-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_05_Page-280-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_06_Page-285-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_07_Page-290-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-08-of-17_08_Page-295-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_01_Page-300-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_02_Page-305-Line-1 (1).mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_02_Page-305-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_04_Page-314-Line-8.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_05_Page-319-Line-3.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_06_Page-324-Line-12.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_07_Page-329-Line-14.mp3
Finnegans-Wake_Disc-09-of-17_08_Page-334-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_01_Page-338-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_02_Page-343-Line-13.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_03_Page-348-Line-3.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_04_Page-353-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_05_Page-358-Line-17 (1).mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_05_Page-358-Line-17.mp3
Finnegans-Wake_Disc-10-of-17_07_Page-368-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_01_Page-373-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_02_Page-378-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_03_Page-383-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_04_Page-388-Line-10.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_05_Page-393-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_06_Page-398-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_07_Page-403-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-11-of-17_08_Page-408-Line-10.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_01_Page-414-Line-22.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_02_Page-419-Line-12.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_03_Page-424-Line-14.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_04_Page-429-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_05_Page-434-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_06_Page-439-Line-15.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_07_Page-444-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-12-of-17_08_Page-449-Line-4.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_01_Page-452-Line-8.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_02_Page-457-Line-5.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_03_Page-462-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_04_Page-467-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_05_Page-474-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_06_Page-479-Line-17.mp3
Finnegans-Wake_Disc-13-of-17_07_Page-484-Line-10.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_01_Page-489-Line-33.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_02_Page-494-Line-9.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_03_Page-499-Line-4.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_04_Page-504-Line-3.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_05_Page-509-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_06_Page-514-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_07_Page-519-Line-1 (1).mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_07_Page-519-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_08_Page-524-Line-22.mp3
Finnegans-Wake_Disc-14-of-17_09_Page-529-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_01_Page-532-Line-6-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_02_Page-537-Line-2.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_03_Page-542-Line-2.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_04_Page-547-Line-13.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_05_Page-552-Line-3.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_06_Page-555-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_07_Page-560-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_08_Page-565-Line-6 (1).mp3
Finnegans-Wake_Disc-15-of-17_08_Page-565-Line-6.mp3
Finnegans-Wake_Disc-16-of-17_02_Page-575-Line-7.mp3
Finnegans-Wake_Disc-16-of-17_03_Page-580-Line-23.mp3
Finnegans-Wake_Disc-16-of-17_04_Page-585-Line-22.mp3
Finnegans-Wake_Disc-16-of-17_05_Page-593-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-16-of-17_06_Page-598-Line-1.mp3
Finnegans-Wake_Disc-17-of-17_01_Page-606-Line-13.mp3
Finnegans-Wake_Disc-17-of-17_02_Page-611-Line-3.mp3
Finnegans-Wake_Disc-17-of-17_03_Page-616-Line-20.mp3
Finnegans-Wake_Disc-17-of-17_04_Page-621-Line-1.mp3

James Joyce – Dubliners (Read by Jim Norton) (1999 Naxos Audiobooks Ltd UK)
۰۱ – The Sisters.mp3
۰۲ – An Encounter.mp3
۰۳ – Araby.mp3
۰۴ – Eveline.mp3
۰۵ – After the Race.mp3
۰۶ – Two Gallants.mp3
۰۷ – The Boarding House.mp3
۰۸ – A Little Cloud.mp3
۰۹ – Counterparts.mp3
۱۰ – Clay.mp3
۱۱ – A Painful Case.mp3
۱۲ – Ivy Day in the Committee Room.mp3
۱۳ – A Mother.mp3
۱۴ – Grace.mp3
۱۵ – The Dead.mp3

Joseph Campbell – World Mythology & The Individual\

Joseph Campbell – World Mythology & The Individual\Joseph Campbell – World Mythology and the Individual Adventure I\
World Mythology and the Individual Adventure Vol. I- China & Buddhism.mp3
World Mythology and the Individual Adventure Vol. I- India & Yoga.mp3
World Mythology and the Individual Adventure Vol. I- Mythology East & West.mp3
World Mythology and the Individual Adventure Vol. I- The Function of Mythology.mp3
World Mythology and the Individual Adventure Vol. I- Western Psychology.mp3

Joseph Campbell – World Mythology & The Individual\Joseph Campbell – World Mythology and the Individual Adventure II\
Big Sur Tapes- World Mythology and the Individual Adventure Vol. II- Jungian Psychology.mp3
Big Sur Tapes- World Mythology and the Individual Adventure Vol. II- Man & Myth Through the Ages I.mp3
Big Sur Tapes- World Mythology and the Individual Adventure Vol. II- Man & Myth Through the Ages II.mp3
Big Sur Tapes- World Mythology and the Individual Adventure Vol. II- The Grail Legends.mp3
Big Sur Tapes- World Mythology and the Individual Adventure Vol. II- Thomas Mann and James Joyce.mp3

Joyce, James – A Portrait of the Artist as a Young Man [Colin Farrell]\
A Portrait of the Artist as a Young Man.mp3

Ulysses

Ulysses-Part01.mp3
Ulysses-Part02.mp3
Ulysses-Part03.mp3
Ulysses-Part04.mp3
Ulysses-Part05.mp3
Ulysses-Part06.mp3
Ulysses-Part07.mp3
Ulysses-Part08.mp3
Ulysses-Part09.mp3
Ulysses-Part10.mp3
Ulysses-Part11.mp3
Ulysses-Part12.mp3
Ulysses-Part13.mp3
Ulysses-Part14.mp3
Ulysses-Part15.mp3
Ulysses-Part16.mp3
Ulysses-Part17.mp3
Ulysses-Part18.mp3
Ulysses-Part19.mp3
Ulysses-Part20.mp3
Ulysses-Part21.mp3
Ulysses-Part22.mp3

 


  • پسورد فایلپسورد فایل: www.Book2Fun.IR
  • منبع منبع : Book2Fun.IR
دانلود فایل با استفاده از qr
QR CODES